Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku
Výrobci / značky
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?

GDRP podmínky

Úvod SNEAKER STORE GDRP podmínky

 

Podmínky ochrany osobních údajů GDRP

 

 Nejsme e-shopem ani zprostředkovatelem jakéhokoliv obchodu se zbožím na naší webové prezentaci, avšak pokud se hodláte registrovat k zasílání novinek ze světa mody a obuvi je naší povinností zachovat v tajnosti Vaše soukromé údaje.

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sneaker Store nebchodní činnost - Sneaker Store (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

 

adresa: Sneaker Store  neobchodní činnost - Sneaker Store

email: sneakerstore@post.cz

telefon: +420 728 319 684

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace ve webové prezentaci Sneaker Store.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Vašich dotazů a poskytování informací.

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

 • plnění požadavků a vyřizování dotazů mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 

 • vyřízení Vašeho požadavku, nebo poskytnutí informací a výkon práv a povinností vyplývajících z neobchodního vztahu mezi Vámi a správcem; při žádosti o informace, nebo požadavku na odkaz jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poskytnutí informací (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro kontakt mezi správcem a osobou požadující informace, bez poskytnutí osobních údajů není možné požadavky vyplnit.
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze dohody mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto dohodnutých vztahů (po dobu 15 let od ukončení dohody o komunikaci (vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

 • zajišťující informace o webové prezentaci - služeb k poskytnutí infomací o konkrétních produktech.
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Atomer) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

VI.

Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním dotazu, nebo požadavku z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25

5.5.2018.

 

SNEAKER STORE VELIKOSTNÍ TABULKY SOCIÁLNÍ SÍTĚ SNEAKER STORE
Copyright 2018 - 2019 © Oblečení a obuv 2018